❤️Hạnh phúc thật sự đến từ sự lắng nghe! Hãy lắng nghe đấng sinh thành của bạn!

❤️Hạnh phúc thật sự đến từ sự lắng nghe! Hãy lắng nghe đấng sinh thành của bạn!

👉Dù rằng những điều họ nói bạn đã biết hoặc đã nghe! Cũng chẳng quan trọng!

🌹Cảm ơn ĐẤNG SINH THÀNH! Dù có thể họ chẳng ăn mặc model như bạn! Lời nói không thể hoa mỹ bằng bạn!

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Cảm ơn Ngoại

👉Dù rằng có những lúc họ đánh, mắng, chửi bạn!

👣Nhưng đừng giống người khác, đừng chỉ nhìn vào mặt xấu, hãy nhìn vào những gì họ đã làm cho bạn!

👉Và đừng quên bạn từ đâu mà có! Bạn là kết tinh từ mồ hôi, xương máu của họ!

👣Không phải ta chỉ cần có tiền và ăn mặc đẹp người ta sẽ nể phục ta!

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Cảm ơn Nội

Người ta chỉ nể phục khi ta thật sự có thể khiến cho một gia đình đoàn kết và hạnh phúc!

☘️Ta có thể mất tất cả! Nhưng không thể để mất sự tôn kính cho ĐẤNG SINH THÀNH!

🌹Tận đáy lòng này chẳng có từ nào diễn tả hết sự biết ơn của con!

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Cảm ơn Mẹ

🌹Con phải đi, không phải chỉ vì tiền! Mà vì con không thể lãng phí thân xác mà gia đình đã trao tặng! Thứ thân xác này phải tạo ra giá trị cho xã hội! Để không lãng phí mồ hôi nước mắt của gia đình!

Tôi tên Nguyễn Tôn Quốc Tín(0979735437).Thật hân hạnh, biết ơn khi được bạn ghé thăm và đọc bài viết.Kính chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Views: 29

About Nguyen Ton Quoc Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *