Bán hàng là gì?

👣Có người nghĩ bán hàng là sử dụng thủ thuật để lấy được càng nhiều tiền của Khách càng tốt! 🌹Nhưng Tâm Việt lại nghĩ rằng bán hàng là chia sẻ cho Khách Quý biết họ đang cần gì , mình có thể phục vụ điều gì? Và Khách Quý …

Read More »