Tag Archives: an chay

“Sao tao thấy mày là người ĂN chay, mà vẫn đi chơi và NGỒI ăn cùng bàn với người ăn mặn? Như vậy có phải hơi kì LẠ không? Lỡ mày ngồi đó rồi THÈM chịu không được rồi mày ăn mặn luôn lại thì sao?”

“Sao tao thấy mày là người ĂN chay, mà vẫn đi chơi và NGỒI ăn cùng bàn với người ăn mặn? Như vậy có phải hơi kì LẠ không? Lỡ mày ngồi đó rồi THÈM chịu không được rồi mày ăn mặn luôn lại thì sao?” ĐÂY là MỘT CÂU …

Read More »

Làm người tốt không nhất thiết là phải ăn chay. Nhưng tập ăn chay dần bạn sẽ trở nên tốt hơn và càng ngày càng tốt.

Thông thường ăn chay có 2 lý do: -Một là trong tâm bạn đã ngộ nên ăn. -Hai là bạn đang cố gắng để ngộ, hãy kiên trì, vì dù ai nói gì đi nữa thì bạn vẫn đang cố gắng, và từ từ bản sẽ thấy sự thay đổi …

Read More »