Tag Archives: be big boss 15

Họp nhóm CAS BBB 15, mọi vấn đề đều có thể giải quyết, chỉ cần chúng ta cùng nhau mở lòng và hướng về nhau.

Nhóm CAS BBB 15

❤️Cảm ơn anh chị rất nhiều!   🤝Dù chúng ta có là kiến đi chăng nữa thì chỉ cần đoàn kết một lòng!   ☀️Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp!   ⚡️“Há như đường đời bằng phẳng thì anh hùng hào kiệt sánh với ai, nếu như mặt biển cứ …

Read More »

Họp nhóm CAS – Sức mạnh không đến từ một người, nó đến từ TẬP THỂ đồng lòng!

Nhóm CAS BBB15

🤝Sức mạnh thực sự không bắt nguồn từ cá nhân! Nó đến từ một tập thể đồng lòng và vững mạnh! 🤔Một ngón tay riêng lẻ chỉ có thể gãi ngứa! Nhưng chỉ cần 5 ngón một lòng hướng về nhau. Nắm chặc nắm đấm, thì sẽ khiến đối thủ …

Read More »