Tag Archives: bi that tinh phai lam sao

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 4: TẬP SỐNG TÙY DUYÊN – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Giữa người với người, có thể gần cũng có thể xa; giữa việc với việc, có thể phức tạp cũng có thể đơn giản; giữa tình cảm với nhau, có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy …

Read More »

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 3: NHỮNG ĐIỀU TÂM NIỆM 1 – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Tâm trạng, dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu! Công việc, dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà! Hoàn cảnh, dù nghèo cùng khổ tận cũng không …

Read More »