Tag Archives: cap 3 cua tin

Cấp 3 của Nguyễn Tôn Quốc Tín

Nguyễn Tôn Quốc Tín

Sau bao tháng ngày ôn luyện. Tôi cũng đậu vào trường cấp 3 THPT KonTum. Trong tôi bừng lên một niềm tự hào lớn. Bước lên cấp 3 tôi học khá chứ cũng không giỏi. Có lẽ cái suy nghĩ tự cao khi đã đậu được vào trường điểm khiến …

Read More »