Tag Archives: cau chuyen thuong hieu loa keo tam viet

Nguyễn Tôn Quốc Tín – Câu chuyện thương hiệu Loa Kéo Tâm Việt! Tại sao lại đặt tên là Loa Kéo Tâm Việt.Ý nghĩa logo của Tâm Việt.

Loa kéo Tâm Việt

“Một cây cổ thụ cũng bắt đầu từ hạt giống bé nhỏ, không thăng trầm sẽ không vững chắc” Đó là câu nói mà cho đến bây giờ vẫn còn là một thiết lý không bao giờ phai mờ trong tôi. Năm 2013, sau một thời gian học tập và …

Read More »