Tag Archives: chay bo gay quy huong nghiep cho tuoi tre

Tham dự chương trình “RUN TO FUTURE” chạy bộ gây quỹ hướng nghiệp cho tuổi trẻ Việt Nam!

🏃‍♂️Chương trình chạy bộ gây quỹ hướng nghiệp “RUN TO FUTURE” vì tương lai tuổi trẻ Việt!!! ❤️Hãy cùng góp phần để tuổi trẻ ai cũng tìm được mụch đích sống! 🤝Khi nào mới không còn đói nghèo? 💕Cảm ơn những nhà tài trợ và ban tổ chức! Tôi tên Nguyễn …

Read More »