Tag Archives: chi tiet nho thanh cong lon

❤️[VIỆC NHỎ CÓ ĐÁNG ĐỂ LÀM?]

Nguyễn Tôn Quốc Tín tại Singapore

Việc nhỏ làm không xong, sao có thể làm việc LỚN? Ngay cả để đồ ngăn nắp cũng không xong, làm sao có thể LOGICTIC cả một doanh nghiệp? Vậy mà nhiều người toàn xem thường và mỉa mai những người làm việc NHỎ? Nhưng họ không thấy rằng, những …

Read More »

Biết trân trọng những điều nhỏ nhặt thì mới có thể xây dựng được THÀNH TỰU lớn lao.

Nguyễn Tôn Quốc Tín

👣Có người hỏi Tín: “Sao tao thấy #tờ_một_ngàn rách mà mày vẫn mất thời gian xếp thẳng nó ra chi vậy, nó nhàu thì kệ nó đi” Bạn biết tại sao không? Bởi khi bạn không có tiền! Một ngàn cũng có thể cứu sống bạn! Khi bạn có nhiều tiền rồi, …

Read More »