Tag Archives: cho di la con mai

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI? ĐỪNG CHỈ NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH!

Nguyễn Tôn Quốc Tín cùng MC Lê Đức, ca sĩ Lâm Hàn Phong và chị Đặng Diễm Thúy.

🤔Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần lấy mọi thứ về mình thì mình sẽ vui và hạnh phúc! 😁 Nhưng thật ra phải mang mọi thứ chia sẻ với mọi người mới có được niềm vui thật sự! Phải quan tâm đến lợi ích của người khác thì bản …

Read More »