Tag Archives: có nên ích kỷ

[TÍNH ÍCH KỶ VÀ ĐÒI HỎI CỦA CON NGƯỜI]

1.Mọi ĐAU THƯƠNG và SAI LẦM của con người đến từ SỰ ÍCH KỶ. ÍCH KỶ là chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mà không CÂN BẰNG cho người khác, sẵn sàng chà đạp, hi sinh, thiếu tôn trọng, đỗ vỏ cho người khác chỉ để ĐC …

Read More »