Tag Archives: con chau phai biet lang nghe ong ba

❤️Hạnh phúc thật sự đến từ sự lắng nghe! Hãy lắng nghe đấng sinh thành của bạn!

Nguyễn Tôn Quốc Tín

❤️Hạnh phúc thật sự đến từ sự lắng nghe! Hãy lắng nghe đấng sinh thành của bạn! 👉Dù rằng những điều họ nói bạn đã biết hoặc đã nghe! Cũng chẳng quan trọng! 🌹Cảm ơn ĐẤNG SINH THÀNH! Dù có thể họ chẳng ăn mặc model như bạn! Lời nói …

Read More »