Tag Archives: danh tre em co phai la sai

GIÁO DỤC hay TRỪNG PHẠT? Chúng ta đã chọn cách giáo dục đúng cho xã hội hay chưa?

Nguyễn Tôn Quốc Tín và anh Lâm Hàn Phong

🤔[GIÁO DỤC? hay là TRỪNG PHẠT?] 👣Cách giáo dục chính là mấu chốt của mọi vấn đề trong xã hội! Khi một con người có vấn đề, tập thể có vấn đề, đất nước có vấn đề… ẩn sâu trong đó chính là GIÁO DỤC CÓ VẤN ĐỀ! Trong khi …

Read More »