Tag Archives: di phuot tay ninh trong bao

PHƯỢT TÂY NINH.Có những lúc đừng chờ MƯA TẠNH, mà hãy học cách NHẢY MÚA trong CƠN MƯA. Thứ trói buộc chúng ta chính là quan niệm sống hạn hẹp.

Ảnh chụp tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh

Đã tới Trảng Bàng 😂 Phượt phượt ☺️   😒Không nên đợi mưa tạnh, mà phải nhảy múa trong cơn mưa!   😷Người ta bảo mình bị điên không phải là do mình điên.   😃Mà là do người ta bị trói buộc trong những quan niệm, đó là “phải …

Read More »