Tag Archives: dịch vụ chạy quảng cáo

Có nên CHẠY QUẢNG CÁO không? Coi chừng Mất Tiền Phá Sản -Bài 397

Có nên chạy Quảng cáo hay không? Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Có nên CHẠY QUẢNG CÁO không? YES or NO? Chạy Quảng Cáo được hiểu ở đây là chi nhiều tiền hơn để thúc đẩy tiếp cận Khách Hàng Tiềm Năng mạnh hơn bình thường. Nó là con dao 2 lưỡi, không cẩn thận là ÔM HẬN. CÂU TRẢ LỜI là …

Read More »