Tag Archives: doc tha troi phien muon phan 12

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 12: TỰ VIẾT NÊN ĐỜI MÌNH – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng, lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường …

Read More »