Tag Archives: doc tra thoi phien muon

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 32: HOÀN THIỆN TỪ PHIỀN NÃO – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Bạn tức giận, là vì lòng chưa đủ bao dung; Bạn phiền muộn, là do tâm chưa đủ rộng lượng; Bạn lo nghĩ, là bởi trí chưa đủ thong dong; Bạn đau thương, là tại chí chưa đủ kiên cường; Bạn rầu rĩ, là do nghĩ chưa đủ tích cực; …

Read More »