Tag Archives: doc tra troi phien muon

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 46: ĐÂU CẦN QUÁ RẠCH RÒI ĐEN TRẮNG – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Có câu: “Nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn”. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, …

Read More »