Tag Archives: dung bi quan voi chuyen da xay ra

👣Mọi thứ phát sinh hôm nay, dù đau đớn đến mức nào! Tàn khốc đến mức nào! Thì cũng sẽ có lợi cho tương lai sau này!

Nguyễn Tôn Quốc Tín , anh Trần Thiên và chị Huỳnh Thị Bích Ngân.

👣Mọi thứ phát sinh hôm nay, dù đau đớn đến mức nào! Tàn khốc đến mức nào! Thì cũng sẽ có lợi cho tương lai sau này! Cái quan trọng là bạn có đủ lạc quan và tích cực để nhìn thấy nó! Hay ta chỉ mãi biết trách người …

Read More »