Tag Archives: dung sat sinh loai vat khac

SÁT SINH LOÀI VẬT KHÁC, RỒI LIỆU CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC HAY KHÔNG?

Sát sinh sẽ phải chịu quả báo

[ Nhà Tín theo Công Giáo! Nhưng lớn lên! Tín không theo ĐẠO nào nữa ] Không phải vì Tín ghét ĐẠO! Bởi vì ĐẠO có rất nhiều! Và Đạo nào cũng tốt cả! Nhưng lớn dần Tín hiểu rằng! ĐẠO LÀM NGƯỜI là quan trọng nhất! ĐẠO YÊU THƯƠNG …

Read More »