Tag Archives: dung xem thuong viec nho

❤️[VIỆC NHỎ CÓ ĐÁNG ĐỂ LÀM?]

Nguyễn Tôn Quốc Tín tại Singapore

Việc nhỏ làm không xong, sao có thể làm việc LỚN? Ngay cả để đồ ngăn nắp cũng không xong, làm sao có thể LOGICTIC cả một doanh nghiệp? Vậy mà nhiều người toàn xem thường và mỉa mai những người làm việc NHỎ? Nhưng họ không thấy rằng, những …

Read More »