Tag Archives: hau qua cua bao luc tre em

🤔[CÓ NÊN DÙNG VŨ LỰC VỚI TRẺ CON?]

Nguyễn Tôn Quốc Tín tại Sentoza Singaore

TRẺ CON là tấm gương phản chiếu NGƯỜI LỚN! 😞Hầu như những thanh niên trẻ lớn lên phạm tội và hay đánh nhau đều sống trong một gia đình có bạo lực nhiều! *Ai cũng biết* rằng trẻ con học qua HÌNH ẢNH, ÂM THANH rất nhanh, và những gì …

Read More »