Tag Archives: hay cho di

[CHÚNG TA ĐÃ NHẦM… giữa CHO ĐI và Ý MUỐN TRAO ĐỔI]

Mình từng THẤU HIỂU ra một điều từ một vị THIỀN SƯ… khi đã CHO ĐI, tuyệt đối đừng có suy nghĩ rằng người ta sẽ phải TRẢ LẠI cho mình cái gì! Đó mới ĐÚNG NGHĨA của sự CHO ĐI. Vì khi mình muốn đc NHẬN, đó không PHẢI …

Read More »