Tag Archives: hay song gan gui hon

CHÀO MÁ TƯ!

Nguyễn Tôn Quốc Tín và Má Tư

👵CHÀO MÁ TƯ!! 👣Chuyển đến làm hàng xóm của Tư đã gần 2 tháng rồi! 💕Cứ hễ con đường dài trước biết bao căn nhà dù không phải là trước nhà của Tư nhưng cứ hễ có lá cây và rác là Tư ra Tư quét sạch! 🌺Tiền Tư không …

Read More »