Tag Archives: kinh doanh co can bang dai hoc

🏃‍♂️[SỰ LỰA CHỌN LUÔN QUAN TRỌNG HƠN SỰ CỐ GẮNG]

Thẻ Hội Sinh Viên của Nguyễn Tôn Quốc Tín

💪Cái thẻ mà mình đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để đạt được! Nửa năm cùng tấm thẻ bảnh troai! Mình chợt nhận ra có gì đó sai sai với THỰC TẾ XÃ HỘI? Sai với MONG MUỐN và HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH hiện tại? Bỗng mình thấy mình …

Read More »