Tag Archives: kinh doanh that bai phai lam sao

TRONG KINH DOANH VẤN ĐỀ LÀ Ở NGƯỜI KHÁC HAY Ở CHÍNH CHÚNG TA?

Nguyễn Tôn Quốc Tín tại trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Tp. HCM

🎃Một người CHỦ lúc nào cũng muốn NHÂN VIÊN của mình làm việc nhiều nhất có thể nhưng lại tìm cách trả lương ít nhất có thể! 👽Một người NHÂN VIÊN lúc nào cũng muốn nhận nhiều lương nhất có thể nhưng lại tìm cách để làm việc ít nhất …

Read More »