Tag Archives: lam sao de mot to chuc ai cung doa ket

Điều gì QUAN TRỌNG NHẤT trong một TỔ CHỨC? Một TẬP THỂ?

Loa kéo Tâm Việt

☘️[TRONG MỘT TẬP THỂ…] Không có ai là người quan trọng nhất… 🎶chỉ có MỤC TIÊU CHUNG và NGUYÊN TẮC CHUNG là thứ quan trọng nhất! Sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng mình quan trọng nhất, sai lầm lớn nhất là tưởng ta đây là ngon nhất, sai lầm …

Read More »