Tag Archives: moi kho khan chi la thu thach

Mọi thất bại, khó khăn, vấp ngã chỉ là THỬ THÁCH. Hãy biến sức cản thành sức bật, biến đau thương thành sức mạnh.

Nguyễn Tôn Quốc Tín cùng anh Trần Công Danh và Nguyễn Văn Thuận.

👣Nếu tuổi thơ của bạn sinh ra không được vẹn toàn.. không sao, đó là THỬ THÁCH! Nếu lớn lên bạn phải chịu thiệt thòi về nhiều thứ… không sao, đó là THỬ THÁCH! Nếu lúc nhỏ ai cũng bắt nạt và xem thường bạn… không sao, đó là ĐỘNG …

Read More »