Tag Archives: nguyen thai duy la ai

Nguyễn Thái Duy- VỊ TƯỚNG CỦA BINH ĐOÀN KHỞI NGHIỆP – Betraining. Đọc hay không đọc là 2 ranh giới khác nhau của cuộc đời bạn.

Nguyễn Thái Duy

Lần đầu tôi biết đến Thầy NGUYỄN THÁI DUY là thông qua bạn Nguyễn Lý Trân, một người bạn cùng khởi nghiệp trong thời gian dài và bây giờ cũng là cô chủ của thương hiệu hoa giấy Yang Be. Lúc đó tôi vừa bị phá sản ước mơ kinh …

Read More »