Tag Archives: nguyen thai duy

Hành trình phượt đảo Phú Quý cùng Thầy Nguyễn Thái Duy

Nguyễn Tôn Quốc Tín. Phượt đảo Phú Quý cùng Thầy Nguyễn Thái Duy

Xem video hành trình HÀNH TRÌNH ẤY… Chẳng thể nào thiếu đi những BẰNG HỮU, NGƯỜI THẦY. Cuộc sống đôi khi khó tránh khỏi những HIỂU LẦM… nhưng đôi khi những hiểu lầm đó lại khiến chúng ta hiểu ra rằng, cần MẠNH MẼ hơn để chờ thời gian gột …

Read More »

Nguyễn Thái Duy- VỊ TƯỚNG CỦA BINH ĐOÀN KHỞI NGHIỆP – Betraining. Đọc hay không đọc là 2 ranh giới khác nhau của cuộc đời bạn.

Nguyễn Thái Duy

Lần đầu tôi biết đến Thầy NGUYỄN THÁI DUY là thông qua bạn Nguyễn Lý Trân, một người bạn cùng khởi nghiệp trong thời gian dài và bây giờ cũng là cô chủ của thương hiệu hoa giấy Yang Be. Lúc đó tôi vừa bị phá sản ước mơ kinh …

Read More »