Tag Archives: nguyen ton quoc tin la nguoi như the nao

NGUYỄN TÔN QUỐC TÍN là ai?

nguyễn tôn quốc tín

Tôi tên NGUYỄN TÔN QUỐC TÍN. Sinh ngày 26/08/1995. Quê tôi ở KonTum, mảnh đất mà chỉ trồng được chủ yếu các loại cây công nghiệp. Người dân từ nơi tứ xứ chuyển đến lập nghiệp! Tôi vẫn còn nhớ hình bóng ít ỏi đó, nó chẳng thể nào mất …

Read More »