Tag Archives: nỗ lực không ngừng

[NỖ LỰC MÀ CŨNG SỢ?]… ĐỪNG, LÀM TỚI ĐI.

Rất nhiều người có quan điểm RẰNG: Cái nào làm cho mình thì NỖ LỰC HẾT SỨC… còn cái nào đi làm cho người ta thì LÀM ÍT THÔI, RÁNG HƯỞNG NHIỀU Và NÓI TIẾP RẰNG: Ui dào đợi khi nào có CHỨC CAO, LÀM SẾP rồi hãy nỗ lực …

Read More »