Tag Archives: su lua chon quan trong hon su co gang

[SỰ LỰA CHỌN LUÔN QUAN TRỌNG HƠN SỰ CỐ GẮNG?]

Cuộc sống thường có HƯ DANH nhưng HỮU THỰC. Hoặc HỮU DANH nhưng VÔ THỰC. Rất hiếm có người vừa có DANH vừa có THỰC. Bởi vì để có được điều đó họ sẽ phải vượt qua đc cửa ải SỐNG ẢO , xé bỏ đc quan niệm SỈ DIỆN. …

Read More »