Tag Archives: tha troi phien muon phan 15

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 15: CŨNG LÀ MỘT CÁCH SỐNG – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Ở đời, thời gian không đủ nhiều dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo! Đời mỗi người chẳng qua …

Read More »