Tag Archives: tha troi phien muon phan 19

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 19: TỰ LỰC SỐNG VUI – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Con người, dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ; nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa sẽ có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy …

Read More »