Tag Archives: tha troi phien muon phan 28

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 28: TRẠM NGHỈ CỦA CUỘC SỐNG – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé yếu đuối, sẽ có khi cảm thấy thương tổn đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn …

Read More »