Tag Archives: tha troi phien muon phan 31

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 31: NHÂN QUẢ THẾ GIAN – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ …

Read More »