Tag Archives: tha troi phien muon phan 42

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 42: CHÂN THÀNH ĐỂ SỐNG – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Sinh mạng, mỗi người chỉ có một – dù ngắn hay dài; cuộc sống, mỗi ngày mỗi tiếp nối – dù buồn hay vui; đường đời, mỗi chặng một cách bước – dù lùi hay tiến. Con người, không ai là hoàn mỹ; công việc, không có gì là vẹn …

Read More »