Tag Archives: tha troi phien muon phan 45

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 45: GIÁ TRỊ CỦA TRẮC TRỞ – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Quen biết rất nhiều, nhưng thật sự giúp đỡ bạn, được mấy người? Không cần biết người thân nhiều hay ít, hãy xem khi bạn gặp khó khăn, có bao nhiêu người nhìn thấy bạn. Những người cùng bạn ăn uống mỗi ngày, khi có việc cũng không chắc sẽ …

Read More »