Tag Archives: tha troi phien muon phan 48

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 48: THỨ TỰ CUỘC SỐNG – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Ở ĐỜI: Không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc mà nhờ làm việc, …

Read More »