Tag Archives: tha troi phien muon phan 51

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 51: BA LOẠI VIỆC CỦA NHÂN SINH – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Trên đời có ba loại việc chính: Thứ nhất: việc của bản thân. Ví dụ như hôm nay nên làm gì, ăn uống ra sao, cần giúp đỡ những ai, vui hay buồn,… Tất cả đều do bản thân quyết định. Thứ hai: việc của người khác. Đại khái như …

Read More »