Tag Archives: tha troi phien muon phan 59

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 59: ĐỪNG – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Đừng bình phẩm người khác tốt xấu, vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả. Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp, vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ. Đừng đánh giá gia đình người ta, vì nó chẳng liên quan gì …

Read More »