Tag Archives: tha troi phien muon phan 62

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 62: CHÂN TÍNH – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện; Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính; Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm; Cha Mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi; Bạn bè là để chia sẻ, …

Read More »