Tag Archives: tha troi phien muon phan 65

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 65: ĐI QUA NHỮNG RỐI RẮM CUỘC ĐỜI – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần …

Read More »