Tag Archives: tha troi phien muon phan 70

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 70: NHỮNG CÂU NÓI TRÍ TUỆ – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp, cũng là chuyện bình thường. Không nên …

Read More »