Tag Archives: tha troi phien muon phan 74

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 74: NUÔI DƯỠNG THIỆN TÂM – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Trong các mối quan hệ hằng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân …

Read More »