Tag Archives: tha troi phien muon phan 77

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 77: ĐỜI NGƯỜI, TỪNG TRANG MÀ VIẾT NÊN – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Trên đời, người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng người hiểu được bạn thì lại rất ít; kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn! Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít, cuối …

Read More »