Tag Archives: tha troi phien muon phan 79

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 79: NHỮNG KHÁC BIỆT CỦA GÓC NHÌN – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời; Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở; Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá; Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa; Khi buồn bực, thử thay đổi …

Read More »