Tag Archives: tha troi phien muon phan 80

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 80: GÌN GIỮ NIỀM TIN – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Dám tâm sự hết lòng, là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Dám đem tiền cho mượn, là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Dám để lộ nhược điểm, là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, …

Read More »