Tag Archives: tha troi phien muon phan 81

[THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN] -Phần 81: TRI ÂN ĐỂ SỐNG – Làm sao để hết buồn, làm sao để vui vẻ?

Sư cô SUỐI THÔNG - Tác giả cuốn sách THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN

Cây dù cao vạn trượng cũng không thể thiếu gốc, người dù huy hoàng thế nào cũng không thể quên ơn! Một đời người, cần ghi nhớ: Người cho mình mượn tiền khi nghèo thiếu; Người giúp mình chống đỡ lúc khó khăn; Người chia ngọt sẻ bùi khi đau …

Read More »